IP Telefonie
van Esprit Telecom

Meer flexibiliteit en efficiency tegen lagere kosten

FAQ overname Esprit Telecom door Ziggo

1. Waarom deze overname voor Esprit Telecom?

Esprit Telecom wil graag groeien en het dienstenpakket uitbreiden. Zij heeft in Ziggo een betrouwbare innovatiepartner gevonden waarmee ze klaar is voor de toekomst. Esprit Telecom kan gebruik maken van Ziggo’s infrastructuur en zo de portfolio aan producten en diensten verstevigen.

2. Hoeveel heeft Ziggo betaald?

Daarover doen we geen mededelingen.

3. Wat betekent dit voor de overeenkomst die ik heb met Esprit Telecom ?

Er verandert helemaal niets aan onze overeenkomst.

4. Zijn er voordelen voor mij als klant ?

Wij kunnen u straks een breder dienstenpakket aanbieden. Verder zult u niets merken en hetzelfde kwaliteitsniveau blijven ervaren.

5. Wijzigen mijn contactpersonen bij Esprit Telecom ?

Uw contactpersonen wijzigen niet.

6. Ik ben klant bij Esprit Telecom en bij Ziggo. Brengt mij dat nog voordelen ?

Voorlopig handhaven beide bedrijven hun eigen portfolio en is er nog geen sprake van integratie van producten of contracten. We gaan er van uit dat we later dit jaar gecombineerde aanbiedingen kunnen gaan doen waardoor u als klant de voordelen van de samenwerking krijgt.

7. Ik ben klant bij Esprit Telecom en bij Detron. Verandert er nu iets ?

De samenwerking tussen Esprit Telecom en Detron is gebaseerd op contractuele afspraken waarin partijen hun diensten en klantafspraken vast hebben gelegd. Hieraan verandert niets.

8. Gaan jullie de netwerken integreren ?

In beginsel niet, maar we zouden gek zijn als we geen gebruik maken van alle mogelijkheden die ons geboden worden.

9. Waarom heeft Detron besloten tot de verkoop van Esprit Telecom ?

Detron is de ICT integrator voor het MKB. Detron kent vanaf de start een buy- en build strategie waarbij ze de afgelopen jaren succesvol is geweest in het doen van acquisities en daarnaast heeft ze een gezonde autonome groei laten zien. Alle activiteiten worden uitgevoerd onder de naam Detron als onafhankelijke leverancier. De beide telecompartijen opereerden daarnaast onder eigen naam. Detron ziet dat het aantal acquisitiemogelijkheden in de telecommarkt beperkt is. Tegelijkertijd groeit door de regelgeving het belang van infrastructuur. Deze ontwikkelingen samen heeft Detron ertoe gebracht Esprit Telecom en Zoranet te verkopen.

 

 

Wilt u meer infomatie?
Bel 088 0068 170